eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/19/19) Збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ)

Відбулись збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ). На зборах були присутні 110 представників від усіх структурних підрозділів факультету. Головне питання порядку денного – доповідь декана Юрія Волошина «Про діяльність Факультету міжнародних ві...
Читати далі...

(10/19/19) «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя»

На Факультеті міжнародних відносин відбувся показ вистави студентської арт-студії «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя». Захід почався привітанням декана Юрія Волошина, який висловив своє захоплення стуентською аматорською студією. Інсценізація ж...
Читати далі...

(10/17/19) На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)»

На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)», організований викладачами кафедри, а саме Наталією Василишиною, Р.А. Слобоженко, О.В. Куценко та Т.С.Скрида. Захід був провед...
Читати далі...

(10/17/19) Фестиваль козацької пісні на ФМВ

Фестиваль козацької пісні на ФМВ На Факультеті міжнародних відносин пройшов Фестиваль козацької пісні, приурочений до Дня українського козацтва. У заході взяли учать 8 команд, всіх представлених на факультеті спеціальностей. Захід було відкрито привітаннями декана ...
Читати далі...

(10/17/19) 10.10.2019

Професор кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин НАУ Ірина Бонацька, Перший віцепрезидент Асоціації іспаністів України, прийняла участь у прийомі, організуваному Посольством Іспанії в Україні з нагоди свята Дня іспанської нації. Іспанія вважає цей день св...
Читати далі...

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Кафедра – це осередок науки та освіти!

Nihil est hominus animo iucundius , quam discere –
Нема нiчого приємнішого для людини, ніж вчитися

Про кафедру. З метою забезпечення незалежної України висококваліфікованими кадрами, здатних вирішувати професійні завдання у сфері міжнародного права, в Національному авіаційному університеті у 2004 р. була створена кафедра міжнародного права. У тому ж році було проведено перший набір студентів за спеціальністю «Міжнародне право». Кафедра міжнародного права НАУ є випусковою за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності «Міжнародне право».

Кафедра випускає бакалаврів за денною формою навчання з 2008 р. та магістрів – з 2010 р. Підготовка бакалаврів і магістрів проводиться згідно із затвердженими Міністерством освіти і науки України «Освітньо-кваліфікаційними характеристиками» і «Освітньо-професійними програмами» спеціальності «Міжнародне право». З 2017 р. здійснюється набір у магістратуру на денну та заочну форми навчання.

Професійні можливості. Відповідно до пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти. Таким чином, спеціальність «Міжнародне право» робить можливим працевлаштування на, практично, невичерпний перелік правничих посад в міжнародних інституціях, органах державної влади, місцевого самоврядування України та юридичних особах приватного права, як в Україні так і за її межами. Випускники можуть брати участь у дипломатичних місіях України, стати адвокатом, дипломатом, нотаріусом, політологом, менеджером проектів у міжнародних організаціях, прокурором, суддею, юрисконсультом та обіймати інші престижні юридичні посади. Після завершення курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» студент отримає кваліфікацію «Юриста-міжнародника» та «Референта-перекладача». Навчаючись за спеціальністю «Міжнародне право», студенти-міжнародники здобувають високий рівень володіння англійською мовою, а також другою іноземною, яку вони можуть самостійно обрати серед великої кількості іноземних мов.

На сьогодні випускники кафедри отримали успішне працевлаштування в судовій, правоохоронній та правозахисній сферах, як України так і Французької Республіки, Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Китайської Народної Республіки та інших зарубіжних країн, оскільки дана спеціальність є на сьогодні надзвичайно актуальною та необхідною в усьому світі.

У 2008-2017 рр. кафедру міжнародного права очолював відомий фахівець у сфері міжнародного права, проблем міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом, доктор юридичних наук, генерал-майор Служби безпеки України, основоположник антитерористичної системи України та її правової бази, професор Антипенко Володимир Федорович, який виховав цілу плеяду науковців, зокрема таких кандидатів наук, як Важну К. А., Громівчук І. М., Кубальського В. Н., Замулу А.Ю. та доктора юридичних наук Гулієва А. Д., які нині працюють на кафедрі.

1

З 2017 року завідувачем кафедри став Волошин Юрій Олексійович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Під час навчання бакалаври та магістри отримують у належному обсязі знання з найактуальніших дисциплін, які необхідні юристам-міжнародникам. Це забезпечується високою фаховою кваліфікацією викладачів та логічною структурованістю навчального процесу.

Перелік дисциплін кафедри:

 • Міжнародне публічне право: основні галузі, Міжнародне приватне право;
 • Теорія і практика міжнародного права, Право Європейського Союзу;
 • Теорія держави і права, Порівняльне кримінальне право;
 • Порівняльне цивільне право, Адвокатура в Україні;
 • Нотаріат, Судові системи та порівняльне судове право;
 • Європейське господарське право, Міжнародне інформаційне право;
 • Міжнародне гуманітарне право, Міжнародне інвестиційне право;
 • Господарське право України, Порівняльний цивільний процес;
 • Право інтелектуальної власності, Кримінологія;
 • Порівняльний кримінальний процес, Правничі системи сучасності;
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини, Міжнародне економічне право та глобалістика;
 • Соціологія міжнародного права, Вступ до права ЄС;
 • Порівняльне конституційне право, Дипломатична і консульська служба;
 • Право зовнішніх зносин, Міжнародне космічне право;
 • Міжнародне повітряне право, Міжнародне антитерористичне право;
 • Дипломатичний протокол та етикет, Право міжнародних організацій;
 • Міжнародний комерційний арбітраж, Договірне право;
 • Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя;
 • Міжнародне морське право, Основи наукових досліджень;
 • Історія політичних та правових вчень, Історія міжнародного права;
 • Конфліктологія в міжнародному праві.

На кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук, професори, серед них: Ю. О. Волошин, М. В. Буроменський та А. Д. Гулієв. Крім того, на кафедрі викладають кандидати юридичних наук, доценти: Широкова-Мурараш О.Г., Кубальский В.Н., Громівчук І.М., Драчов О.В., Дударець Д.В., Замула А.Ю., Важна К.А. та старші викладачі: Акчурін Ю.Р., Яцишин М.Ю., Костенко О.О., Осадько О.О. Саме під керівництвом цих професійних спеціалістів, які здатні на високому рівні здійснювати викладання відповідних дисциплін і давати поради зі свого власного досвіду, відбувається активна науково-практична діяльність, забезпечується ефективна робота кафедри та, як наслідок, якісний рівень професійної підготовки випускників.

З метою удосконалення навчального процесу викладачами кафедри під керівництвом В. Ф. Антипенка було видано підручник-трьохтомник з Міжнародного публічного права з грифом Міністерства освіти і науки України, який розроблено на суттєво новій концептуальній основі. Також видано підручник з навчальної дисципліни «Право зовнішніх зносин» з грифом Міністерства освіти і науки України, що належить авторству А. Д. Гулієва та інші видання.

На сьогодні колектив кафедри плідно працює над науково-дослідною роботою на тему «Міжнародно-правові та національно-правові засади забезпечення основ державного суверенітету». Окрім цього студенти та викладачі ведуть активну роботу з написання публікацій, статей та монографій, а для закріплення та поглиблення знань на кафедрі регулярно проводять свої засідання студентські наукові гуртки з різних галузей міжнародного права та порівняльного правознавства. Студенти за спеціальністю «Міжнародне право» беруть активну участь і у різноманітних конкурсах, наприклад, у національному конкурсі «Суд присяжних» (Jury Trial) та конкурсі з міжнародного права імені Філіпа Джессапа (Philip Jessup). Також вони мають змогу проявити себе під час проведення круглих столів та зустрічей із відомими дипломатами, правниками та державними діячами, які організовує кафедра міжнародного права.

Бази практики. Інститутом було укладено численну кількість договорів із багатьма підприємствами, установами та організаціями різних форм власності з метою гарантування отримання необхідних практичних професійних знань і навичок задля майбутнього успішного працевлаштування. Студенти за спеціальністю «Міжнародне право» мають змогу проходити практику в Міністерстві закордонних справ України, в органах суддівської влади України, Генеральній прокуратурі України, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, Міністерстві культури України, Міністерстві охорони здоров'я України, Конституційному суді України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Державному агентстві фінансового моніторингу України, Інституті законодавства Верховної Ради України, юридичних підрозділах «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Державному підприємстві «Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», Авіакомпанії «Аеросвіт», Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та багатьох інших відомих інституціях держави.

1

Контакти: тел. 044 406 7756 (викладацька кафедри)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  
Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.mp 
Instagram: @internationallaw_nau

 

Положення про кафедру.doc

1