eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(11/10/18) 9 листопада 2018 року о 17 год. викладачі та студенти кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин НАУ мали можливість відвідати семінар Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

  9 листопада 2018 року о 17 год. викладачі та студенти кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин НАУ мали можливість відвідати семінар Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, професора кафедри міжнародного права, к.ю.н. Олександр...
Читати далі...

(11/08/18) Робота над собою, впевненість у своїх силах, розум та цілеспрямованість – складові, які допомагають

  Робота над собою, впевненість у своїх силах, розум та цілеспрямованість – складові, які допомагають досягати нових вершин та впевнено крокувати по життю. Ними керується і Лілія Стрекотенко, студентка 305 групи зі спеціальності « Міжнародне право» Навчально-наукового і...
Читати далі...

(11/08/18) 27 жовтня студенти спеціальності «міжнародне право» спільно зі студентами нашого університету, а саме спеціальності «правознавство» відвідали І Всеукраїнську школу з лобіювання та адвокаціі

27 жовтня студенти спеціальності «міжнародне право» спільно зі студентами нашого університету, а саме спеціальності «правознавство» відвідали І Всеукраїнську школу з лобіювання та адвокаціі. На заході учасники мали змогу дізнатися: - що таке лобіювання? - чим відрі...
Читати далі...

(11/08/18) 25 жовтня відбулась традиційне знайомство з діяльністю ELSA для студентів 1 курсу

25 жовтня відбулась традиційне знайомство з діяльністю ELSA для студентів 1 курсу, на якій вони мали змогу дізнатися: • що таке ELSA (Європейську організацію студентів-правників) та як стати частиною ELSA family; • як потрапити на міжнародне стажування; • структуру організац...
Читати далі...

(11/07/18) 24 жовтня студенти 3-4 курсу кафедри святкували день ООН разом з Київським національним університетом культури та мистецтв на V Моделі ООН Кафедра міжнародного права НН ІМВ НАУ висловлює подяку адміністрації Київського національного університету культури

24 жовтня студенти 3-4 курсу кафедри святкували день ООН разом з Київським національним університетом культури та мистецтв на V Моделі ООН Кафедра міжнародного права НН ІМВ НАУ висловлює подяку адміністрації Київського національного університету культури і мистецтв, ...
Читати далі...

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ННІМВ НАУ

Перелік статей та наукових праць
викладачів кафедр ННІМВ НАУ, опублікованих у наукових журналах / періодичних виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах
за період 2017 – 2018 н.р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові працівника ВНЗ

Назва та реквізити публікації

Назва наукометричної бази

1.

Акчурін Ю.Р.

Визначення основних понять міжнародної інформаційної безпеки / Ю.Р. Акчурін // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 203-208

Index Copernicus International

2.

Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р.

Трудова міграція України як складова економічних процесів [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17-2017. Електронне фахове видання.


Index Copernicus (ICV 2015:36.92)


3.

Антоненко К. В., Хромова Д.Д.

Проблеми демографічного стану україни // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. –  Випуск 23.
Частина 3. – С. 44-48. Фахове видання.


Index Copernicus (ICV 2015: 33.56)


4.

Антоненко К.В, Мухамедова Д. Р.

Сучасний стан і тенденції функціонування товарних знаків у сучасній комерційній практиці в Україні

[Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №18. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017. Електронне фахове видання.


Index Copernicus (ICV 2015:36.92)


5.

Антоненко К.В, Мухамедова Д. Р.

Сучасний стан і тенденції функціонування товарних знаків у сучасній комерційній практиці в Україні

[Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №18. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017. Електронне фахове видання.


Index Copernicus (ICV 2015:36.92)


6.

Біла С.О., Гайдай М.Ю.


Стратегічні пріоритети сталого розвитку у ХХІ ст.: досвід країн ЄС та України. – БІЗНЕС-НАВІГАТОР. Науково-виробничий журнал. – Випуск 1-1 (44). – 2018. – С. 26 – 31.

www.business-navigator.ks.ua

Index Copernicus 2016: 32.82


7.

Біла С.О., Левченко О.Т.

Шляхи погашення зовнішньої заборгованості та ризики дефолту: світовий досвід [Електронний ресурс] / С.О.Біла, О.Т. Левченко // Економіка та суспільство. – 2018. - № 14. – Режим доступу до журналу:

http://economyandsociety.in.ua

/index.php/journal-14

Index Copernicus

ICV 2015: 35.93

8.

Біла С.О.

Інституційна підтримка міжнародного економічного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики. – Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 37/1. – Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. – С.267 – 275.


Index Copernicus International (ICI),

Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Cite Factor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), CyberLeninka (Росія), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

9.

Беркова О. П.

Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні / О. П. Беркова, А. Г. Чочуа // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №40.  – 2017. - С.49-56.

Index Copernicus International (ICI)

10.

Важна К.А.

Ознаки й підстави відповідальності держави за апартеїд / К. А. Важна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, «Гельветика», 2017. – Вип.2. – Т.2. – С. 164-168.

Index Copernicus International (Республіка Польща


11.

Важна К.А.

Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики / К. А. Важна // Підприємство, господарство і право. – Київ : «Гельветика», 2017. – № 8 (258). – С. 193-197.

Index Copernicus International (Республіка Польща);

Google Scholar

12.

Важна К.А.

Концепція суб’єктивної та концепція об’єктивної міжнародно-правової відповідальності держави / К. А. Важна // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти : зб. наук. праць. – К. : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – Вип.1. – С. 155-169.

Google Scholar

13.

Василишина

Н. М.

Дослідження окремих значеннєвих гендерних відмінностей

студентів сфери вищої освіти.

// Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал

[Електронний журнал] – Кременчук : КрНУ, 2018. – Вип. 1 (21). – 10-15с.

– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

IndexCopernicus, CiteFactor, Google Scholar, Polska

Bibliografia Naukowa and Scientific Indexing Services

14.

Vyshnevskyi V. I.

About Some Environmental Consequences of Kerch Strait Bridge Construction / Romashchenko  M. I., Yatsiuk M. V., Shevchuk S. А.,Vyshnevskyi V. I., Savchuk D. P. // Hydrology. – 2018. – V. 6. №1. – P. 1–8.

Index Copernicus International (ICI) та ін.


15.

Висоцька М.П., Кіт  Д.О.

Загальні тенденції зовнішнього боргу України/Научный взгляд в будущее. Экономика - Мировое хозяйство и международные экономические отношения :   наук.журн. – Одесса: Куприенко СВ, 2018 – Вип 9. Том 3.

С.79-88.

РИНЦ SCIENCE INDEX ,

INDEX COPERNICUS


16.

Висоцька М.П., Черевашко  Д.Р.

Аналіз впливу глобалізації на виникнення світових фінансових криз / Научный взгляд в будущее. Экономика - Мировое хозяйство и международные экономические отношения : наук.журн. – Одесса: Куприенко СВ, 2018 – Вип 10 С.47-51.

РИНЦ SCIENCE INDEX,

INDEX COPERNICUS


17.

Волошин Ю. О.

Зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання суддівського самоврядування / Ю. О. Волошин, С. В. Кулик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2017. – Вип. 13. – С. 197-204.

Index Copernicus International

18.

Волошин Ю. О.

Роль Міністерства юстиції в забезпеченні суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Російської Федерації / Ю. О. Волошин, Т. Маргарян// Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2017. – Вип. 14. – С. 190-197.

Index Copernicus International

19.

Дударець Д. В.

Напрями протидії транснаціональній організованій злочинності / Д.В. Дударець // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 68-75.

Index Copernicus International

20.

Замула А.Ю.

Проблеми ефективності міжнародного права у боротьбі зі злочинами катування і тероризму / А.Ю. Замула // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 158-165.

Index Copernicus International

21.

Kovalenko Yu.A theoretical basis for world trade  development in innovation sphere under globalization / Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof.  A.P. Rumyantsev - Кyiv: NAU, 2018. – р.24 – 48 (416 р.)


Edited by Prof.  A.P. Rumyantsev - Кyiv: NAU, 2018.


22.

Кияниця Л. Л.

Міжнародна анархія та міжнародно-політична поведінка держав: до концептуалізації проблеми / Л.Л. Кияниця // Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». – 2017. – Вип. 12. – С. 195-202.


Index Copernicus

2016:36.95

23.

Кияниця Л. Л.

Трансформації «правої» та «лівої» парадигм у сучасному політичному дискурсі: глобально-історичний контекст / Л.Л. Кияниця // Молодий вчений. – 2017. – №10(50). – С. 754-759.

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus

24.

Кияниця Л. Л.

Конфліктогенність міждержавних відносин на Близькому Сході після «Арабської весни»: сучасний стан та перспективи розвитку / Л.Л. Кияниця // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політика. Соціологія. Право. – 2017. – №1/2 (33/34). – С. 43-48.

Index Copernicus

2016:36.20

25.

Коваленко

Ю. О.

Маркетингові параметри міжнародного інноваційного потенціалу підприємств / Бізнес-навігатор. - №1(44). – 2018. – С. 42-46.

Index Copernicus 2016:32.82

26.

Коваленко

Ю. О.

Маркетингова детермінанта інноваційної активності підприємств на зовнішніх ринках / Інфраструктура ринку. - №17. – 2018. – С.18-21.

Index Copernicus 2016:38.57

27.

Кубальський В.Н.

Поняття державного суверенітету в міжнародному праві / В.Н. Кубальський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 132. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 85-96.

Index Copernicus International

28.

Осадько О.О.

«Право на ділову репутацію працівника»: поняття та змістовне наповнення / О.О. Осадько // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 147-157.

Index Copernicus International

29.

Примак Т.Ю.

Гастронаціоналізм – виклики і перспективи для українського туризму / Д. І. Басюк, Т. Ю. Примак // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №37.  – 2017. – С. 67-79.

Index Copernicus International (ICI)


30.

Примак Т. Ю.

Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті / Т. Ю. Примак, М. О. Луценко // Молодий вчений. – 2017. – №11.

РИНЦ, Index Copernicus International (ICI), Open Academic Journals Index, Research Bible, CiteFactor

31.

Rzhevska Nina

Geoinformation factor in run of the international conlict/ N. Rzhevska// Evropský politický a pravní diskurz. – Vol.4. - 2017. – P.47-51.

Index Copernicus

2016: 64.77,

International Scientific Indexing

2016: 0,849

32.

Рижко О.М.

Plagiarism – selected issues in the axiological, philosophical, and informational context // Zarządzanie Mediami [Електронне наукове видання]. – 2017. – Tom 5. – Numer 3. – S. 105–126. – Режим доступу: file:///C:/Users/Olena/Downloads/ZarzMediami_105-126.pdf

Index Copernicus (IC)

33.

Рижко О.М.

Види і класифікації плагіату // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2017. – V(23), Issue: 139. – P. 82–85.

Index Copernicus (IC)

34.

Ткачук Л. М.

Вплив політичної нестабільності на розвиток туристичної дестинації / Ткачук Л. М. // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №37.  – 2017. - С.27-36.

Index Copernicus International (ICI)

35.

Ткачук Л. М.

Геополітичний простір як об’єкт наукового дослідження / Ткачук Л. М. // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №38.  – 2017. - С.157-166.

Index Copernicus International (ICI)

36.

Ткачук Л. М.

Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища  / Ткачук Л. М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. – Вип. 2 (67). – 2017р. – С.109-113.

Index Copernicus International (ICI)


37.

Широкова-Мурараш О.Г.

Вплив масонства на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права / О.Г. Широкова-Мурараш // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 174-181.

Index Copernicus International

38.

Яцишин М.Ю.

Міжнародно-правовий захист прав людини у кіберпросторі / М.Ю. Яцишин // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 166-173.

Index Copernicus International


Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають наукові публікації у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз
Index Copernicus (IC), РІНЦ, Universal Impact Factor (UIF), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Google Scholar, Research Bible, Open academic Journals Index (OAJI) та ін.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

1. Сіденко Світлана Володимирівна
Sidenko Svetlana V.
професор, доктор економічних наук
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ

2. Біла Світлана Олексіївна
Bila Svitlana  O.
професор, доктор наук з державного управління
професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ

3.  Побоченко Леся Миколаївна
Pobochenko Lesya M.
доцент,  кандидат економічних наук
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ

4. Антоненко Катерина Вікторівна
Antonenko Katerina V.
доцент, кандидат економічних наук
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ

Кафедра іноземних мов ННІМВ НАУ

5. Василишина Наталія Максимівна,
Vasylyshyna Natalia Maximivna
доцент., кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов ННІМВ НАУ

Кафедра міжнародного права ННІМВ НАУ

6. Волошин Юрій Олексійович
Voloshin Yuriy
професор, доктор юридичний наук
завідувач кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ

7. Важна Катерина Анатоліївна
Vazhna Kateryna
кандидат юридичний наук
доцент кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ

8. Громівчук Іванна Михайлівна
Hromivchuk Ivanna
кандидат юридичний наук
доцент кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ

9. Костенко Олена Олександрівна
10. Kostenko Olena
викладач кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ

11. Кубальський Владислав Нарцизович
Kubalskiy Vladislav
доцент, кандидат юридичний наук
доцент кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ

12. Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна
Shirokova-Murarash Olha
доцент, кандидат історичний наук
доцент кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ

Кафедра журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НН ІМВ НАУ

13. Остапчук Світлана Сергіївна
Ostapchuk Svitlana
кандидат педагогічних наук
старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НН ІМВ

14. Куцан Олена Іванівна
Kutsan Olena
старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НН ІМВ НАУ

15. Пилип Оксана Олександрівна
Pylyp Ohana
викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НН ІМВ НАУ

Кафедра країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

16. Балабанов Геннадій Васильови
Balabanov Gennady
професор, доктор географічних наук
завідувач кафедри країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

17. Сайчук Віктор Степанович
Saychuk Viktor
кандидат географічних наук
доцент кафедри країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

17. Беркова Оксана Петрівна
Berkova Oksana(Pristaiko)– змінює прізвище на Берковa
кандидат економічних наук
доцент кафедри країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

19. Дудник Іван Миколайович
Dudnik Ivan
професор, доктор географічних наук
професор  кафедри країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

20. Борисюк Оксана Анатолівна
Borysiuk Oksana
кандидат географічних наук
доцент кафедри країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

21. Ткачук Леоніла Миколаївна
22. Tkachuk Leonila
доцент, кандидат географічних наук
доцент кафедри країнознавства і туризму ННІМВ НАУ

Кафедра міжнародних відносин, інформації  та регіональних студій ННІМВ НАУ

23. Ржевська Ніна Федорівна
Rzhevska Nina
доктор політичних наук
завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації  та регіональних студій ННІМВ НАУ

24. Мазур Віра Іванівна
Mazur Vira
старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації  та регіональних студій ННІМВ НАУ

25. Маєвська Оксана Миколаївна
Mayevska Oksana
асистент кафедри міжнародних відносин, інформації  та регіональних студій ННІМВ НАУ

Розгорнута інформація про публікації штатних науково-педагогічних та наукових працівників ННІМВ НАУ, які було включено до наукометричних баз Index Copernicus (IC), РІНЦ, Universal Impact Factor (UIF), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Google Scholar, Research Bible, Open academic Journals Index (OAJI) та ін.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ННІМВ НАУ

Перелік
штатних науково-педагогічних та наукових працівників ННІМВ НАУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають наукові публікації у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus, Web of Science

1. Побоченко Леся Миколаївна
Pobochenko Lesya M.
доцент, кандидат економічних наук
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ

2. Прохорова Марина Едуардівна
Prohorova Marina E.
доцент, кандидат економічних наук
доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ НАУ

3. Василишина Наталія Максимівна,
Vasylyshyna  Natalia Maximivna
доцент, кандидат педагогічних наук
доцент кафедри іноземних мов ННІМВ НАУ

4. Куцан Олена Іванівна
Kutsan Olena
старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НН ІМВ НАУ

Розгорнута інформація про штатних працівників інституту ННІМВ НАУ, що мають наукові публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science та назви праць